Att vara en förening är att höra till en idéburen rörelse. Det betyder två saker. Att vara idéburen handlar om att grunden till det vi gör är en idé, en vision. En sådan vision behöver ett långsiktigt arbete med strategiska frågor, ledarstöd, rekrytering och praktiska frågor i föreningen. Allt det jobbar styrelsen med.
Att vi är en rörelse betyder att vi alltid är på väg tillsammans med Jesus. Det är en av utmaningarna för styrelsen, att hela tiden vilja utvecklas och ta nya steg med Gud och människor omkring oss.

Rekrytering

“Vi skulle verkligen vilja jobba med den gruppen också, men det är så svårt att hitta ledare…” Känner du igen dig? Vi är en ideell rörelse och kommer alltid att behöva hjälp från frivilliga ledare. Men var hittar vi dem?

Används ledarna till rätt saker?
Ingen förening har obegränsat med ledarresurser. Därför är det viktigt att tänka över hur vi använder de ledare vi har. Om ni i föreningen har en tydlig vision eller dröm för ert arbete, så håll fast vid den. Lägg inte ledarresurser på allt som är möjligt, utan på det ni faktiskt vill göra.

Rekrytera utifrån drömmen, inte skulden
Det är så lätt att gå till andra och säga “Du kan väl ställa upp? Annars blir det ingen grupp.” Men vi är inte en gemenskap som vill bygga på skuldkänslor. Vi är en gemenskap som vill bygga på vår dröm. Säg istället: “Vi drömmer om att få möta unga och ge dem… (fyll i det ni drömmer om) …Om du vill bidra med dina gåvor i det, eller känner någon som du tror skulle vilja få erbjudandet att vara med, så prata med mig.” Oavsett om du får fler ledare eller inte, så har du gett församlingen ett erbjudande istället för skuldkänslor.

Var tydlig när du frågar
Ett tips när det gäller att rekrytera nya ledare är att vara så konkret som möjligt. Det händer ibland att vi ställer oss upp i gudstjänsten och säger ”Vi behöver fler ledare. Hör av er till någon i ungdomsstyrelsen om ni vill vara med.” Det träffar alla – och ingen. Gud har gett oss olika gåvor just för att vi ska få bidra på olika platser. Ju tydligare ni kan vara med er förfrågan, desto större chans att någon känner sig kallad. Kanske kan vi istället säga: ”Bland vårt barn- och ungdomsarbete har vi just nu en grupp scouter i patrullen Ekorren. De är tre tjejer och två killar som alla går i femman. På torsdagskvällar skulle de behöva en till ledare, förutom Lena som redan nu finns med dem. I första hand är det tiden fram till sommaren det gäller. Alla är välkomna, men särskilt söker vi en kille. Prata med Lena eller med mig nu på kyrkfikat, vi finns på kyrktorget, om du vill veta mer eller har förslag på någon du tror skulle passa.” 

Vilken grupp är det som behöver ledare?
Hur ser gruppen ut nu?
Finns det fler ledare som är med?
När och hur ofta träffas gruppen?
Finns det någon speciell kompetens man söker?
Finns det ytterligare förväntningar som en blivande ledare behöver känna till?

 

Odla ledare
Alla kan nog bli ledare, men en del har det som en gåva som de fått av Gud och genom sin uppväxt. Att ta vara på de ledarna är det bästa vi kan göra för att ha ledare för framtiden.
När du tänker på ungdomar i din förening, ser du då någon som ofta drar med sina vänner? Hon eller han är redan en ledare. Precis som någon som är duktig på musik behöver få bli uppmuntrad genom att spela på andakter eller gudstjänster behöver ledare få pröva och öva på att vara ledare.

 

Vilken eller vilka ledare ser du nu bland ungdomarna i din förening?
Har du sagt till henne eller honom att du ser och uppskattar den förmågan?
Skulle ni kunna ha unga hjälpledare som får se hur ni äldre ledare jobbar, hur ni resonerar i olika frågor, och tillsammans med er få pröva att leda någon aktivitet?

 

Låt deltagarna välja ledare
En för många av oss ovanlig metod för att hitta ledare har Equmenia fått lära sig av en av sina volontärer. Den handlar om att ungdomarna själva väljer vem som skall vara ledare.
Alla deltagare i gruppen får skriva på en lapp vem de tycker skulle vara lämplig som hjälpledare. Det kan vara någon i gruppen eller någon vuxen de känner. Lapparna samlas in av en befintlig ledare som sedan ställer frågan till den som fått flest röster. Ledarskap handlar om förtroende och mer förtroende än så kan man knappast få. Om de röstar fram någon i den egna gruppen kan man efter en termin göra om röstningen så att fler får pröva att vara hjälpledare. Redovisa bara vem som fått flest röster. Ingen ska behöva känna att han eller hon inte fick lika många röster som många andra.

Visionsarbete

En ny termin närmar sig. Ledarna är igång och funderar på vad de ska fylla träffarna med. Kanske har de något nytt material de vill pröva. Men hur vet de vad som blir bra? Hur vet ni att ni gör det ni vill göra?

Utan ett tydligt mål är det svårt att veta om man är på rätt väg. Det behövs en vision, en målsättning för arbetet.

Vad är en vision?
En vision är en kort mening som säger vad man drömmer om. Det är liksom en vägvisare som pekar åt ett håll så att man vet åt vilket håll man vill röra sig. Ibland blir visioner beskrivningar på verksamheten som man upplever att man redan gör. Då är det dags för att hitta en ny vision som hjälper er att fortsätta att utvecklas och på nytt börja drömma om vad ni vill vara och göra.

Alla har vi något vi vill – men vill vi åt samma håll?
Om ni i styrelsen skulle fråga varandra om ni vet varför ni har ett ungdomsarbete så skulle ni antagligen alla nicka och svara ja. Om ni sedan tysta för er själva skulle få i uppdrag att formulera den visionen så skulle det antagligen visa sig att ni har skrivit olika saker.
Det betyder inte att några av er har rätt och andra har fel, men det betyder att ni antagligen kommer att lägga en del av tiden på era sammanträden med att diskutera förbi varandra.
För att fungera som styrelse behöver ni vara överens om varför ni gör det ni gör.

Visioner glöms bort med tiden
Kanske har ni redan formulerat en vision en gång. Och om ni letar lite i några pärmar hittar ni den säkert. Är det inte onödigt att lägga tid på att formulera en ny vision då?
Om visionen ska kunna påverka och leda arbetet i er förening så måste ni hela tiden påminna er om den. Faktum är att vara en förening med en vision är som att bära vatten i händerna. Det rinner bort efter ett tag. Vissa menar att vi kan hålla en vision i huvudet i ett halvår om vi är riktigt medvetna. Inte lägre. Det betyder att vi varje termin behöver påminna oss om vad vår vision är. Det är bara då den kan ge oss energi och riktning vidare.

Formulera en vision: Behov – Vision – Mål – Verksamhet
Det går att jobba oerhört målmedvetet med visioner när det gäller att leda ett arbete. Ett sätt är följande:

  1. Ledare är de som ser behov och inte längre accepterar att de inte är fyllda. Som styrelse är ni ledare. Vilka behov ser ni bland unga i och omkring er förening?
  2. När ni sett de behoven, hur skulle alternativet kunna se ut? Drömmen om det arbete i er förening som svarar mot de behoven, det är er vision.
  3. Visionen i sig gör ingen skillnad. Skillnaden kommer när visionen blir konkreta mål. Vilka små och stora steg skulle ni behöva ta utifrån hur ert arbete ser ut idag för att nå målen och därmed göra visionen till verklighet.
  4. Gör de förändringar i ert arbete som behövs för att nå målen, visionen och därigenom behoven. Efter att ett verksamhetsår eller en termin gått så är det dags att utvärdera och sedan börja om.

Tips:
När ni skriver ner visionen, skriv kort. Den bör inte vara mer än en mening, och en trettonåring ska kunna förstå vad den betyder.

Alla kan inte vara med och formulera ord och meningar, men alla behöver få vara med i processen för att känna att de är delaktiga. Använd gärna ert årsmöte för detta. Till årsmötet kan nu i styrelsen ha definierat några behov ni har sett, hittat en vision och föreslagit mål. Sedan kan alla på årsmötet få vara med och forma detta. Utifrån de besluten jobbar ni sedan vidare tills nästa årsmöte då ni får utvärdera vad som gjorts, och på nytt definiera behov, visioner och mål.

Ledarstöd

Varje veckan är tusentals barn och unga i våra föreningar glada över vad deras ledare är och gör. De möter deltagarna och ser dem, de planerar aktiviteter, de hanterar konflikter och de ger utrymme för möten med Gud. Men just för att barn och unga är barn eller unga så kommer de inte alltid ihåg att säga det.
Ledarna är ryggraden i allt arbete i föreningen. I det behöver de all uppmuntran och allt stöd de kan få av sin ungdomsstyrelse.

Ledaruppmuntran
Få blir ledare för att få andras uppskattning. Likafullt behöver vi alla uppmuntran. Det är ett djupt mänskligt behov och det är också en bekräftelse på att man gör rätt saker. Som styrelse har ni en särskild uppgift att uppmuntra era ledare. Om det finns tio saker som skulle kunna fungera bättre så finns det säkert hundra saker som redan fungerar lysande.Den uppmuntran kan se ut på olika sätt, t ex:
- Ordna en ledarfest med vita dukar, servitörer och underhållning.
- Ge alla ledare en julklappsbok.
- Åk iväg en heldag och gör något roligt ihop.
- Låt alla ledare ställa sig i en gudstjänst och applådera dem och be för dem.
- Skriv ned några egenskaper hos varje ledare som gör henne till en bra ledare! Skriv ut ett fint diplom med varje ledares namn och ge som avslutningsgåva efter terminen.
- Gör en kort film med deltagarna i gruppen, där de får säga vad de uppskattar med sina ledare.
Visa sedan filmen på en ledarsamling.

Eller varför snåla? Gör alltihop samtidigt!
Det är de värda!

Ledarsamtal
Det era ledare gör ideellt har många andra lång utbildning för och har som jobb. Ledarna kommer att ställas inför svårigheter och det kan uppstå problem i relationer till deltagare, föräldrar och andra ledare. Verksamheten är ju också ett medel för att ge deltagarna ett möte med Gud. Det betyder att ledarens egen relation med Gud är viktig. Det finns med andra ord all anledning att stödja ledaren och kontinuerligt följa upp ledarens roll och hur hon mår i den uppgiften.

Vem som håller i de samtalen och hur de kan se ut måste få formas utifrån varje sammanhang. Kanske finns det någon som jobbar med handledning i församlingen som kan tillfrågas att möta ledarna ideellt. Kanske kan pastorn boka tider med ledarna för samtal. Det är inte frågan om att mötas vecka efter vecka, men kanske en gång per termin.

Här följer förslag på några frågor som skulle gå att ställa i ett ledarsamtal.

 

Berätta om gruppen som du är ledare i nu
Hur upplever du din roll som ledare i gruppen?
Finns det några särskilda glädjeämnen?
Finns det några särskilda svårigheter?
Hur ser ditt liv ut utanför ledarrollen?
Hur har du det med Gud?

 

Tacka Gud och be tillsammans för det ni pratat om.

Ledarutbildning
I en engelsk översättning av Efesierbrevet 4:12 står det att församlingens ledare (och det gäller er som sitter i ungdomsstyrelsen) ska utrusta de heliga (och det är bland annat era ledare). Ni har ett ansvar för att göra dem bättre och bättre som ledare. Ett sätt att göra det är att ordna med kontinuerlig utbildning för ledare.

Prata med ledarna och hör vad de skulle vilja bli bättre på. Att ha ansvar innebär inte att man behöver genomföra utbildningen själva. Du vet väl om att du när som helst kan ringa Equmenias kansli och be någon av dem som sitter där med massor av specialkunskaper att komma? De kommer gärna och det är helt gratis för er i föreningen.

Equmenias utbud av utbildningar hittar du här.

Bön
Som styrelse har ni också uppgiften att be för era ledare. Gör det till en vana att vid varje styrelsesammanträde inte bara be för er själva och ert möte utan också att be för era ledare och era grupper.

Att fundera på
Brukar ledare komma till er med böneämnen?
Hur vill ni att ledare ska nämna böneämnen för er? Vet ledarna det?
Vill ni be för alla grupper och ledare hela tiden, eller be särskilt för en grupp åt gången?
Vet era ledare om att ni ber för dem på era möten?

Föreningsteknik

Att vi i Equmenia använder oss av föreningsformen är inte bara ett arv. Det har att göra med att vi tror att det speglar hur vi som människor fungerar och att vi tror att Gud har lagt ner något i varje människa som är värt att lyssna på. Demokrati är ett sätt att ta till vara både på kraften att vara många och visheten i att att vilja lyssna in allas åsikter.

För att det ska fungera behövs årsmöten, styrelser, medlemmar och protokoll. Här kan du läsa mer om hur allt det fungerar och få tips och idéer hur ni skulle kunna jobba vidare med detta i er förening.